Termeni si Conditii

1. Identitatea noastră juridică

 Ne desfășurăm activitatea comercială sub egida identității juridice Geller Oana PFA ,  înregistrată în București, CUI 34079328, Nr. RC F40/543/09.02.2015, iar corespondența aferentă acestei activități este derulată de către  Geller Oana PFA.

 

2. Identitatea ta: fizică sau juridică

Poți comanda orice produs de pe site-ul www.gabrielgeller.com , indiferent dacă ești persoană fizică sau juridică. Astfel, tu capeți statutul de consumator, iar noi căpătăm statutul de comerciant.

Între comerciant și consumator se leagă o relație care atrage după sine faptul că noi îți livrăm de informații corecte. Termenii pe care îi presupune această relație, îi găsești explicați mai jos. Te încurajăm să citești explicațiile cu atenție.

Astfel, în baza legii 363/2007 termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 a) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

 b) comerciant – orice persoană fizică sau juridică care, în practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, precum și orice persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama acesteia;

c) produs – orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații;

d) practici ale comercianților în relația cu consumatorii, denumite în continuare practici comerciale – orice acțiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comercială, inclusiv publicitate și comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor;

 e) invitație de a cumpara – prezentarea comercială prin care se menționează caracteristicile și prețul produsului într-un mod corespunzător mijloacelor utilizate pentru aceasta și care, prin urmare, permite consumatorului achiziționarea de produse;

f) decizie de tranzacționare – orice decizie luată de un consumator privind oportunitatea, modalitățile și condițiile de achiziționare a produsului, modalitatea de plată – integrală sau parțială -, păstrarea ori renunțarea la produs sau exercitarea unui drept contractual, aceasta putând conduce ori la acțiunea consumatorului ori la abținerea de a acționa;

 g) consumator mediu – consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent și precaut, ținând seama de factorii sociali, culturali și lingvistici.

 

3. Geller Oana PFA nu își asumă responsabilitatea pentru personalizările ce au ca și conținut Logo-uri, însemne sau sigle ce sunt protejate prin drepturi de autor sau prin alte forme. Răspunderea în acest caz aparține clientului care ne furnizează grafica pentru personalizare. De asemenea, dacă nu ne poate furniza grafica pe care o dorește, clientul este de acord să își asume răspunderea cu privire la obținerea acesteia de către noi, de pe site-uri de profil, la liber sau contra cost. Pentru cazurile în care elementele grafice necesare presupun extracosturi, Geller Oana PFA se obligă să înștiințeze clientul. 

 

4. Cadrul de desfășurare al relațiilor noastre contractuale

 Geller Oana PFA se obligă să informeze consumatorul corect și complet asupra următoarelor elemente:

 a) identitatea comerciantului și, în cazul contractelor care prevăd o plată anticipată, adresa acestuia și numărul contului către care plata trebuie efectuată;

 b) caracteristicile esențiale ale produsului sau serviciului;

 c) prețul de vânzare cu amănuntul al produsului sau serviciului;

 d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

 e) modalitățile de plată, de livrare sau de prestare;

 f) dreptul de denunțare unilaterală a contractului ;

 g) perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului;

Toate aceste informații apar pe site în paginile de comandă și în pagina de Întrebări frecvente.

Condițiile și modalitățile de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală, valabile pentru produsele nepersonalizate prin gravura:

Consumatorul are dreptul să notifice comerciantul că renunță la cumpărare fără a i se imputa penalități, chiar în condițiile în care consumatorul nu invocă un motiv pentru care dorește să renunțe la produs. Notificarea de renunțare poate fi trimisă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. Notificarea se realizează exclusiv în scris, prin intermediul e-mailului.

Costurile care revin în mod exclusiv consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor, conform conf. O.G. 130/2000: pentru persoanele fizice ce achiziționează produse folosind tehnicile de comunicare la distanță, se aplică definițiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

5.  Geller Oana PFA nu isi asuma raspunderea pentru personalizarile prin gravura ce contin greseli gramaticale, de punctuatie, lipsa diacriticelor, daca gravura a fost trimisa astfel de catre client. In cazul in care nu este mentionat in comanda, Layout-ul gravurii este hotarat de catre Geller Oana PFA si nu poate fi imputat de catre consumator ca incorect, cu exceptia cazului in care acesta din urma pune la dispozitie o macheta grafica vectoriala, in termeni si formate stabilite de comun acord cu Geller Oana PFA.

6. Produsele personalizate prin gravura la cererea scrisa a consumatorului, sunt nereturnabile si vor fi considerate de Geller Oana PFA ca fiind produse deteriorate, incompatibile cu stocul curent.

7. Comenzile onorate facute prin intermediul site-ului www.gabrielgeller.com sau la gabrielgeller(at)ymail.com, pentru care s-a emis factura, dar care sunt neachitate in termen de 45 de zile vor avea titlul de creanțe și vor fi predate firmei de recuperări debite cu care colaborăm.